Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Utveckling av Naturbruksområdet

I juni beslutade fullmäktige att naturbruksområdet i Osby ska användas till bostäder och rekreationsområde. Över 60 bostäder med drygt 125 boenden ingår i planen.

I juni 2019 avslutade Naturbruksgymnasiet sin sista utbildning på naturbruksområdet. Kommunen, tillsammans med medborgarna, har tagit fram förslag på hur byggnader och kringliggande område skulle kunna användas och utvecklas.

Måndag den 10 juni beslutade fullmäktige att området ska användas till ett nytt bostadsområde med rekreation, kultur och natur i fokus. Över 60 bostäder med drygt 125 boenden ingår i planen.

I augusti tar samhällsbyggnadsnämnden beslut om hur arbetet fortskrider. Det handlar bland annat om försäljning av befintliga hus på området och att påbörja arbetet med att ta fram detaljplaner för att bygga bostäder.

Att få detaljplaner klara tar upp till två år och därefter kan man påbörja markarbeten för byggnation.

Förslag C

3D bild av förslag C

3D bild förslag C

3D bild förslag C

Satellitbild