Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Ny tobakslag från 1 juli

Från den 1 juli 2019 gäller en ny lag om försäljning av tobak och liknande produkter. Den nya lagen innebär även ett utökat rökförbud på ett flertal platser utomhus.

Det här innebär nya tobakslagen:

  • Bara den som har tillstånd får sälja tobak, vilket innebär att alla som i dag har anmält försäljning måste göra en ansökan om att få sälja tobak och likande produkter.
  • Rökförbud utökas till att gälla allmänna platser utomhus som bland annat uteserveringar, utanför entréer till rökfria lokaler, kollektivtrafikens områden utomhus samt inhängnade idrottsplatser, badplatser och lekplatser.
  • Rökförbudet utökas till att omfatta bland annat elektroniska cigaretter och liknande anordningar samt örtprodukter för rökning (vattenpipa).
  • Gemensamma EU-regler om spårbarhet och säkerhetsmärkningar ska följas.
  • Förpackningar med portionsförpackat snus måste innehålla minst 20 portioner.

Målet - ett rökfritt Sverige år 2025

Att införa rökförbud på fler allmänna platser kan bidra till att minska tobaksbruket, minska den passiva rökningen samt nå målet om ett rökfritt Sverige till år 2025.

Har du redan anmält tobaks­försäljning?

Du som tidigare har anmält tobaksförsäljning får fortsätta att sälja dina tobaksprodukter fram till den 31 oktober. Du som vill fortsätta att sälja tobaksprodukter efter 31 oktober behöver ansöka om tillstånd senast den 1 november 2019.

Utökat rökförbud och rökfria miljöer

För att fler människor ska slippa utsättas för passiv rökning och för att barn och ungdomar inte ska se rökning som en naturlig del av livet, utökas lagen med ett antal nya rökfria områden.

Ett flertal nya platser utomhus omfattas av det nya rökförbudet, särskilt uppmärksammat är det slopade undantaget på uteserveringar till restauranger och caféer. Andra platser är utomhusplatser för inrikes kollektivtrafik, inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning, lekplatser dit allmänheten har tillträde och entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde.

Klicka här för mer info och blanketter

Bild