Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Lämna synpunkter på vår landsbygdsstrategi

Med en landsbygdsstrategi vill Osby kommun se möjligheter och skapa engagemang och framtidstro för landsbygden. Landsbygdsstrategin är vägledande i kommunens arbete med landsbygden och nu efterfrågar vi dina synpunkter.

Avsikten är att på både kort och lång sikt redovisa åtgärder för att stärka förutsättningarna på landsbygden och därmed skapa en utveckling som är långsiktigt hållbar. Strategin belyser utmaningar och möjligheter som finns på landsbygden, tydliggör landsbygdens förutsättningar och ger förslag på konkreta åtgärder.

Handlingarna finns tillgängliga på:

  • www.osby.se
  • Kommunhuset i Osby
  • Osby bibliotek
  • Lönsboda bibliotek

Lämna synpunkter

För att synpunkterna ska kunna beaktas ska de skriftligen inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen senaste den 18 juni 2019. Du kan skicka via post till Samhällsbyggnad, Osby kommun, 283 80 Osby alternativt e-post till samhallsbyggnad@osby.se. Glöm inte att ange namn och adress.

Kontakt

Upplysningar om förslaget lämnas av Kettil Svensson via telefon 0709-318 376 eller e-post kettil.svensson@osby.se samt av Carl-Johan Löwenberg via telefon 0709-318 326 eller e-post carl-johan.lowenberg@osby.se

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Bild