Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Händelse vid Parkskolan i Osby

På fredagsmorgonen vandaliserades en buss vid Parkskolan i Osby. Vid händelsen fanns inga barn i bussen, däremot en chaufför. Polis har hanterat händelsen , barn och personal var snabbt i säkerhet och föräldrar har fått information om händelsen.

Fredag den 10 maj inträffade en skadegörelse mot en buss vid Parkskolan i Osby.

Ett antal barn i årskurs 3 blev vittne till händelsen men ingen har skadats fysiskt. De berörda barnen togs om hand av skolpersonal enligt rutin och vårdnadshavare kontaktades.

Barnen i den berörda klassen samlades i en närliggande lokal tillsammans med personal. Där anordnades aktiviteter under dagen, men någon vanlig undervisning bedrev inte. Övrig skolverksamhet kunde bedrivas som vanligt.

Polisen bedömer inte att det finns någon hotbild mot skolan eller eleverna, väktare kommer dock finnas på plats på måndag morgon när barnen kommer.

Information och krisstöd

  • Vårdnadshavare till elever i årskurs 3 på Parkskolan kommer under fredagen få information via e-post där det framgår vilket krisstöd som finns att tillgå och hur vi möter eleverna i skolan på måndag.  
  • Rektorerna har under fredagen besökt alla klasser på Parkskolan och pratat om händelsen. Vid behov av mer stöd finns skolkurator finns på plats på måndag.
  • Samtliga vårdnadshavare har fått information via Infomentor.

Om du som vårdnadshavare eller ditt barn känner oro och vill ha kontakt med någon under helgen, finns områdeschef Jessica Jönsson att nå på telefon 0479-52 81 40.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Bild