Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Amra Eljami ny kanslichef på Osby kommun

Den 25 mars tillträder Amra Eljami tjänsten som kanslichef på Osby kommun. Amra har en karriär inom kommunen bakom sig och kommer närmst från tjänsten som kommunsekreterare och teamledare. Dessförinnan arbetade hon som nämndsekreterare.

Från nämndsekreterare till kanslichef på 5 år

Amra Eljami visar prov på att drivkraft, kunskap och ödmjukhet är avgörande egenskaper för framgång.

– Jag känner att jag har fått växa, utvecklas och möjlighet att visa vad jag går för i alla mina roller. Det tycker jag är viktigt och något som jag vill fortsätta möjliggöra för våra medarbetare i kommunen. Att ges utrymme att växa och utvecklas tillsammans är en förutsättning för att trivas på sin arbetsplats betonar Amra.

Som den yngsta kanslichefen Osby kommun haft och den första kvinnan på posten, hoppas Amra kunna bidra med nya perspektiv.

– Jag tror på jämställdhet och jag är glad att få vara med och bryta vissa normer, köns- och åldersmässigt. Jag hoppas att kunna bidra med nya perspektiv på hur vi gör saker och ting. Det kan vara enkla saker som hur vi formulerar oss i kallelser och protokoll så att alla som läser kan förstå. Vi behöver också fortsätta arbetet med digitalisering och tillgänglighet för att förenkla för våra medborgare, säger Amra.

Mångfald och servicemedvetenhet kansliets styrka

Den största tillgången i arbetsgruppen är mångfald och servicekänsla, menar Amra.

– Kansliet har medarbetare med olika bakgrund, kunskap och ålder och dessutom en stark känsla för service. Det ska vi bygga vidare på och jobba medvetet med i framtida rekryteringar. Som liten kommun behöver vi visa att vi är en attraktiv arbetsplats för att locka rätt kompetens och ge förutsättningar för medarbetare att utvecklas internt, avslutar Amra.

Bild