Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Skolval i Osby kommun

Vårdnadshavare till barn som ska börja förskoleklass höstterminen 2019 kan välja skola under perioden 1-23 februari.

Skolvalet gör du på vår webbportal för ansökan Länk till annan webbplats..

Du behöver ha e-legitimation/bank-id, för att säkerställa din identitet. Det är samma system som används för ansökan till förskola och fritidshem. Kontakta din bank eller Skatteverket om du inte har e-legitimation/bank-id.

Skolvalet görs av en vårdnadshavare. Om barnet har två vårdnadshavare måste den andra vårdnadshavaren bekräfta skolvalet.

Antagningsprinciper

Osby kommun placerar eleverna, så långt det är möjligt, enligt vårdnadshavarnas önskemål. Om antalet sökande till en skola är fler än antalet platser görs urval utifrån upptagningsområde. Mer information om Osby kommuns skolors upptagningsområde skickas till berörda vårdnadshavare via brev i januari 2019.

Placeringsbesked

Besked om placering skickas ut under vecka 11.

Praktisk hjälp

Har ni frågor eller saknar tillgång till e-legitimation så kontakta barnochutbildning@osby.se eller Osby kommuns växel 0479-52 80 00, Barn och utbildning.

Bild