Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

2019-01-24

För ett bättre företagsklimat

Nu i januari tillträdde Niklas Larsson som nytt kommunalråd i Osby kommun. Det nya kommunalrådet har två frågor i fokus, att få ekonomin i balans samt ett förbättrat företagsklimat.

- Vi har vår uppmärksamhet inriktad på två frågor som delvis hänger ihop. Vi vill få kommunens ekonomi i balans och vi vill förbättra företagsklimatet. Osby kommun har en ny näringslivsorganisation där Carl-Johan Löwenberg är nyanställd tillväxtchef. Han har en bred erfarenhet av utvecklingsarsarbete och näringslivsutveckling. De senaste nio åren har han som egen företagare arbetat med att hjälpa kommuner att få ett bättre företagsklimat. Han kompletteras av den lokalt förankrade Jimmy Ekborg som har ett brett nätverk i kommunen. Jimmy är ju inte bara politiker utan har sedan fem år arbetat som centrumutvecklare först i Lönsboda och sedan även i Osby. På detta sätt får vi både bred kunskap och erfarenhet av frågorna och en bra lokal förankring, avrundar Niklas Larsson.

Carl-Johan Löwenberg började den 1 december 2018. Han har även arbetat som näringslivschef på Gotland. Vad tycker du om Osby kommun så här långt Calle?

- Jag har börjat att läsa in mig på kommunen och blivit positivt överraskad av Osby kommun och dess industriella historia. Det har ett stort värde. Samtidigt är det viktigt att inte fastna i historien. Den ger en utgångspunkt och plattform för en fortsatt utveckling men den fortsatta utvecklingen ligger helt i våra händer. Vi måste forma framtiden själva. Jag tänker besöka minst 100 företag det första halvåret. Så jag vill gärna komma i kontakt med företagare som vill ha ett besök. Jag har redan besökt 7-8 stycken, säger Calle Löwenberg.

Vad tycker du är viktigt för att få ett bättre företagsklimat?

- Det är många saker som hänger ihop och som samspelar och påverkar varandra. Så man måste jobba både med bilden av kommunen och samspelet med företagen samtidigt som man också jobbar med den faktiska servicen. Jag ser verkligen fram emot att börja jobba med detta, avslutar Calle.

Bild