Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kommunstyrelsens sammanträde den 9 januari

Kommunstyrelsens nästa sammanträde är onsdagen den 9 januari. Sammanträdet är öppet för allmänheten från och med ärende 5, klockan 13.30. Det innebär att allmänhet och media är välkomna att närvara och lyssna då.

Plats: Långa salongen Borgen, Osby.

Tid: Sammanträdet börjar klockan 13.00 men öppet för allmänhet och media först från och med klockan 13.30 (ärende nummer 5 på dagordningen) Observera att tiden kan komma att ändras.

Kallelse och handlingar till ärendena som tas upp på mötet finns på sidan Kommunstyrelsens kallelser.