Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Jul- och nyårshälsning från kommundirektör Petra Gummeson

- Nu är det endast några dagar kvar till jul. Vissa dagar i år är det verkligen julstämning ute. Snö på marken, rimfrost på träden och en klar kall luft. Med lite fantasi kan man se tomten fara fram med sina renar över himlavalvet på väg till alla förväntansfulla barn och vuxna. Ja, nu är det dags att knyta ihop säcken för 2018. Jag tycker det är viktigt att stanna upp, reflektera, fundera, analysera och summera. Vi borde lägga mer tid på det…

Bild

Investeringar & lokalfrågor

I mars flyttade vi tillbaka till det nyrenoverade kommunhuset och senare under sommaren flyttade vi in i de förhyrda lokalerna i Borgen. Kommunen bjöd in till öppet hus och invigning av vårt kommunhus i september, vilket var mycket välbesökt. Gällande byggnationer så har vi äntligen kommit igång med att bygga nya förskolor i Lönsboda och Osby. Även byggnation av LSS-boende och trygghetsbostäder i Osby planeras. I augusti invigdes vår nya industripark med industrispår av Landshövdingen på nordöstra industriområdet. Beslut om en fullmäktigeberedning av Naturbruksområdet är tagen och arbetet sätter igång under våren 2019.

Ny politisk organisation & förvaltningsorganisation 2019

I våras beslutades det om en ny politisk organisation och förvaltningsorganisation som börjar gälla från och med den 1 januari 2019. Under hela 2018 har vi genomfört en satsning vi kallat Chefens År som inneburit särskilda satsningar på och för våra chefer och ledarskapet. Resultatet har varit mycket positivt.

Ekonomi

Under våren visade ekonomiska prognoser att Osby kommun riskerade ett stort underskott för 2018. Därför inleddes ett arbete med åtgärder, främst genom att minska personalkostnaderna med omkring 20 miljoner kronor, för att få budget 2018 i balans. Ytterligare utredningar och åtgärder för besparingar har sedan dess fortsatt under hösten. Vi kommer under 2019 göra en genomlysning av räddningstjänst samt av all administration i kommunen.

Näringsliv & tillväxtfrågor

Vi fortsätter med att satsa på, utveckla och förbättra samarbetet med näringslivet. Allt för att få ett så bra och starkt företagsklimat som möjligt och för att vända den negativa trenden i Svenskt Näringslivs ranking. Vi har skapat en organisation med en tillväxtchef och citysamordnare som ska ha ett strukturerat samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen och med den nya politiska delegationen för näringsliv och tillväxtfrågor, men framför allt med företrädare ute i näringslivet.

Fokus kommer att vara;

  • Attityder och kommunal service
  • Näringsliv och sysselsättning
  • Bostadsförsörjning
  • Befolkningsutveckling och attraktionskraft
  • Utbildningsnivå, utbildningskvalitet och kompetensförsörjning
  • Pendling och infrastruktur

Avslut

Så här i jultider kommer jag att tänka på Astrid Lindgrens berättelser och karaktärer med de budskap de förmedlar. Mycket av detta finns också i Osby. Omtanke, dela med sig, delaktighet, mod, föredöme, något annorlunda och nytt, respekt, förtroende och glädjen att glädja andra. Ja, dessa karaktärer säger mycket om julens budskap...

Jag ser fram emot att fortsätta arbetet tillsammans med kommuninvånare, näringsliv, föreningar och övriga organisationer i kommunen för att utveckla och än mer förbättra Osby kommun till en plats att bo, leva och verka i. Vi ska vara på spåret, bli en modern kommun och ligga i framkant.


Men först och främst vill jag önska en riktigt Härlig Jul och ett sprakande Gott Nytt 2019!
Petra Gummeson

Julkort - puff startsida