Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Snöröjning i Osby kommun

Driftavdelningen informerar om kommunens snöröjning och halkbekämpning samt fastighetsägares ansvar i dessa frågor.

Kommun och fastighetsägare har ett gemensamt ansvar för snöröjning och halkbekämpning i kommunen.

Normalt påbörjas snöröjning när snöfallet har upphört och snödjupet uppgår till ca 7 cm på prioriterade gator samt gång- och cykelvägar. Kommunen plogar först gång- & cykelvägar, genomfartsvägar, huvudgator, centrala gator och torg. Bostadsgator plogas i begränsad omfattning under helger.

Halkbekämpning motverkas genom sandning eller saltning.

Fastighetsägarens ansvar styrs i Lokala föreskrifter för gaturenhållning Pdf, 58 kB, öppnas i nytt fönster..

Innehavare av fastighet skall snarast skotta undan eller föra bort snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken. Snö och is får ej skottas ut eller läggas upp i körbana eller rännsten. Vid halka ska gångbana eller annat utrymme för gångtrafiken halkbekämpas.

Det är fastighetsinnehavares ansvar att föra bort snö och is som skottats eller rasat ned från tak, balkonger etcetera, från gångbana eller annat utrymme för gångtrafiken.

Snö från körbana som av kommunen plogats upp på gångutrymme, borttages av kommunen.

Fastighetsägare erinras också om att växtlighet i tomtgräns ej får inkräkta på gång-, cykel- eller körbana. Fria höjder skall vara minst 2,3 meter över gångbana, 2,5 meter över cykelbana och 4,5 meter över körbana. Detta gäller även när grenar är snötyngda.

God Jul & Gott nytt år
//Driftavdelningen