Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kommunstyrelsens sammanträde den 19 december

Kommunstyrelsens nästa sammanträde är onsdagen den 19 december. Sammanträdet är öppet för allmänheten från och med ärende 5, klockan 09.30. Det innebär att allmänhet och media är välkomna att närvara och lyssna då.

Plats: Långa salongen Borgen, Osby.

Tid: Sammanträdet börjar klockan 08.30 men öppet för allmänhet och media först från och med klockan 09.30 (ärende nummer 5 på dagordningen) Observera att tiden kan komma att ändras.

Kallelse och handlingar till ärendena som tas upp på mötet finns på sidan Kommunstyrelsens kallelser.