Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Byggbonus på 1,8 miljoner till Osby

Osby växer! Kommunen har fått 1,8 miljoner i statsbidrag för ökat bostadsbyggande. Bidraget grundar sig på antalet nystartade bostäder men också antalet folkbokförda nyanlända i kommunen.

Av tillgängliga medel för bidraget fördelas 60 procent utifrån antalet givna startbesked till bostäder i förhållande till behovet av nya bostäder för nyanlända invandrare i kommunen. Resterande 40 procent av de tillgängliga medlen fördelas enbart utifrån bostadsbyggandet.

Bild