Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Asfalteringsarbeten i Osby

Den närmaste veckan utförs ett par asfalteringsarbeten som kommer att innebära avstängning av en del av Kyrkogatan och begränsad framkomlighet på ett par andra platser i Osby.

Asfalteringsarbete Riksväg 15 (20/11 och 22/11)

Asfaltering av delen mellan de båda cirkulationsplatserna samt själva cirkulationsplatsen vid Kyrkogatan. Etappen kommer ha begränsad framkomlighet. Arbetet kommer även kräva en total avstängning av en del av Kyrkogatan, det vil säga etappen mellan cirkulationsplatsen och Snickaregatan.

Asfaltering, etapp 1

Asfalteringsarbete Riksväg 15 (21/11, 26/11 och 27/11)

Asfaltering av delen mellan korsningen Riksväg 15/Leksaksgatan och korsning Riksväg 15/Mossvägen. Etappen kommer ha begränsad framkomlighet.

Asfaltering, etapp 2
Bild