Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Försämrad placering i undersökningen "Landets bästa skolkommun"

I Lärarförbundets årliga undersökning ”Sveriges bästa skolkommun” hamnade Osby i år på placering 137 av 290. Förra året fick Osby placering 8.

- Vi var förberedda på resultat. Det baseras på de elever som slutade årskurs 9 i juni 2017! Då fanns ett antal elever som vi inte lyckades möta och utveckla tillräckligt bra, vilket märktes på betyg och meritvärde. Osby kommun har dock förbättrat sin placering när det gäller lärartäthet och lön. Det är glädjande och ger bra förutsättningar för bättre kvalitet i undervisningen, säger förvaltningschef Mia Johansson.

- Vi måste fortsätta arbetet med att ge lärare rätt förutsättningar i mötet med varje elev. Det långsiktiga skolutvecklingsarbetet fortsätter i ett utökat samarbete med Skolverket under åren 2019-2020 med fokus på nyanländas lärande och det systematiska kvalitetsarbetet. Politiker måste fortsätta att satsa på skolan för att nå bättre resultat, säger Mia.