Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Osby kommun stödjer Grannsamverkan

Grannsamverkan är ett samarbete mellan de boende och polisen/kommunen. Syftet med den brottsförebyggande metoden är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet. Enligt en rapport från Brottsförebyggande rådet (Brå) kan boende minska inbrotten med så mycket som 26 procent i ett bostadsområde med Grannsamverkan.

Metoden bygger på ökad uppmärksamhet bland de boende samt kunskap om vilka åtgärder de kan vidta för att minska risken för att bli utsatt för inbrott. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten i bostadsområden. Därför har Osby kommun beslutat att under de kommande två åren stödja verksamheten Samverkan mot brott (SAMBO) som står bakom metoden Grannsamverkan i Sverige.

- Vi i Osby kommun tycker det är viktigt att de boende i kommunen som vill göra vad de kan för att minska risken att utsättas för inbrott, genom metoden Grannsamverkan, ska kunna göra det utan kostnad. Därför har vi valt att aktivt stödja Samverkan mot brott (SAMBO) och Grannsamverkan, säger kommunstyrelsens ordförande, Marika Bjerstedt Hansen (S), i Osby kommun.

Den som vill starta Grannsamverkan i sitt bostadsområde kontaktar först sina grannar och stämmer av intresset. Därefter kontaktas den lokala polisen eller kommunen för uppstart av Grannsamverkansområdet. De boende utbildas av polisen/kommunen och får då en fördjupad kunskap om hur Grannsamverkan fungerar och vad som är viktigast i det fortsatta arbetet med att öka tryggheten och förebygga brott. Via polisen/kommunen erhålls sedan skyltar och dekaler att använda för att visa att området är aktivt inom Grannsamverkan.

Det finns några minimikrav för att bedriva Grannsamverkan:

  1. Vaksamhet - Var allmänt vaksam och kontakta polisen om något är misstänkt.
  2. Om du är bortrest - Meddela dina grannar om du är bortrest mer än några dagar.
  3. Värdesaker - Förvara värdesaker på ett betryggande sätt.
  4. Förebyggande åtgärder - Var förtrogen med de förebyggande tips som finns på www.samverkanmotbrott.se.

Läs mer om Grannsamverkan på www.samverkanmotbrott.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Bild