Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Resultat från undersökning om alkohol- och drogvanor bland kommunens högstadieelever

Sedan 2016 genomför Malmö universitet varje år en undersökning på högstadieelevers alkohol och drogvanor. I år deltog 378 ungdomar från Osby kommuns tre högstadieskolor. Hörby, Tomelilla och Skurup deltog också i undersökningen, vilket har gjort det möjligt till jämförelser med andra kommuner.

- Syftet med undersökningen är att ta reda på våra högstadieelevers alkohol- och drogvanor så att vi kan planera för vilka åtgärder som vi behöver göra framöver, säger Staffan Karlsson, fritidsgårdschef i Osby kommun.

Årets undersökning visar att Osby kommun ligger ungefär som genomsnittet i alkohol- och drogvanor jämfört med de andra kommunerna. Men i årskurs 8 har andelen elever som har provat alkohol ökat.

- Detta kan bero på flera olika orsaker. Det har varit en del oro under sommaren och hösten bland eleverna. Viktigt att tänka på är att de flesta av alla ungdomarna mår bra. Många har inte provat alkohol, tobak eller andra droger, berättar Staffan.

Undersökningen visar att fler föräldrar än föregående år inte bjuder eller tillåter att sina barn dricker alkohol. 96% tillåter inte berusningsdrickande, vilket är en ökning mot tidigare år. Ökningen gäller även föräldrar med barn i årskurs 9. För denna årskurs minskar andel elever som har druckit alkohol. Däremot ökar andelen ungdomar som druckit alkohol generellt för årskurs 7-9. Ökningen står flickorna för medan pojkarna ligger kvar på samma höga nivå som föregående år. 50% av de som druckit någon gång har provat flera gånger.

- Det är positivt att föräldrarna i allt större utsträckning inte bjuder eller tillåter att sina barn dricker alkohol. Däremot är det oroande att andelen barn som har provat alkohol har ökat, även om ökningen är liten, säger Staffan.

8% av eleverna röker tobak. Tobaksrökning har ökat med 2,5% bland flickor och 3,5% bland pojkar jämfört med tidigare år. Mest ökar det i årskurs 8.

Narkotikaintag i form av cannabis har ökat till 3,5% bland eleverna. Det är årskurs 8 som står för ökningen medan det minskar i årskurs 7 och 9 jämfört med tidigare år.

Skolorna har tagit tag i problemet med den ökande användningen av alkohol, tobak och cannabis, bland annat genom samtal med elever och föräldrar.

I Osby kommun har vi startat en samverkansgrupp under Rådet för trygghet och hälsa där representanter för polis, socialförvaltning, fritidsgårdar, elevhälsa och skolorna deltar. Detta är mycket positivt och har redan medfört en rad positiva åtgärder och aktiviteter.

Fritidsgårdarna i Osby kommun har fått medel till anställning av en samordnande ungdomsarbetare ute på fält som påbörjar sin anställning i december månad. Det blir ytterligare en resurs för våra ungdomars uppväxt i Osby kommun.

Mer information och resultat från undersökningen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Caféträff 20 november - ”Tonåringar och föräldraskap”

Fritidsgården Pulsen och familjehuset i Osby inbjuder intresserade föräldrar och vuxna till en caféträff på fritidsgården, tisdagen den 20 november klockan 17.30 – 19.00. På träffen kommer personal från familjehuset och fritidsledarna leda samtal om tonåringar och föräldraskap. Meningen är att få till ett positivt samtal om våra möjligheter som vuxen och förälder.

Anmälan sker till Pulsen 0709-31 82 44 eller mail pulsen@osby.se.

Vi har bara 30 platser så ”först till kvarn” gäller. Vi bjuder på kaffe och mackor!