Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kommunstyrelsens sammanträde den 31 oktober

Kommunstyrelsens nästa sammanträde är onsdagen den 31 oktober. Sammanträdet är öppet för allmänheten från och med ärende 5, klockan 09.30. Det innebär att allmänhet och media är välkomna att närvara och lyssna då.

Plats: Långa salongen Borgen, Osby.

Tid: Sammanträdet börjar klockan 08.30 men öppet för allmänhet och media först från och med klockan 09.30 (ärende nummer 5 på dagordningen) Observera att tiden kan komma att ändras

Exempel på ärenden som tas upp är bland annat: Driftbudgetramar för 2019, investerinigsbudget 2019, kommunal skattesats 2019 och information/lägesrapport gällande diskussionerna om en eventuell ny ishall i Osby.

Kallelese och handlingar till ärendena som tas upp på mötet finns på sidan Kommunstyrelsens kallelser.