Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Stor undersökning om resvanor i Skåne

Just nu pågår en stor resvaneundersökning i Skåne och Osby kommun är givetvis med. Ett antal slumpvist utvalda personer får frågor om hur de har rest under en speciell dag.

Resultatet från den stora resvaneundersökningen kommer att användas för att följa upp hur resandet ser ut i Osby kommun, men även i Skåne i stort. I Osby kommun har cirka 2 000 personer bjudits in till undersökningen. Till dig som fått ett kuvert hemskickat och är utvald att svara vill vi uppmana till att delta. Ditt svar är viktigt och kommer att användas för att förbättra möjligheterna att gå, cykla, åka kollektivtrafik och köra bil I Osby kommun och resten av Skåne.

Bakom undersökningen står Region Skåne, Skånes kommuner och Trafikverket.

Bild