Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Satsning på ökad digitalisering inom vård och omsorg

Nu satsar Osby kommun, i samarbete med flera andra kommuner, på att öka användandet av digitala verktyg och tjänster inom vård och omsorg. Detta bland annat för att säkerställa kvaliteten och underlätta för medborgarna.

Runt 757 medarbetare, framtida teknikcoacher och chefer i Osby, Östra Göinge och Perstorps kommuner ska utbildas i att använda digitala arbetsverktyg. Detta genom ett projekt kallat GoDig, som syftar till att säkerställa kvalitet och öka kunskapen och användandet av digitalisering inom vård och omsorg. Det handlar även om att säkerställa god kvalitet i vård och omsorg, öka produktiviteten samt bidra till ett hållbart arbetsliv.

Internet och informationstekniken påverkar alla samhällsområden. Utvecklingspotentialen är mycket stor och gränserna för vad som är möjligt förflyttas hela tiden. Allt fler tar för givet att ärenden ska kunna utföras enkelt och säkert via nätet. Arbetsinnehållet såväl som arbetsorganisationen påverkas av digitaliseringens möjligheter. Därför satsar Osby tillsammans med Östra Göinge och Perstorps kommuner på att medarbetare inom vård och omsorg ska vara trygga i och ha kunskapen om hur digitaliseringen kan skapa mervärde för våra medborgare.

Genom att tillsammans jobba för ökad kvalitet genom projektet GoDig hoppas kommunerna också kunna skapa fler samarbetsområden. En struktur ska skapas mellan kommunerna för kollegialt stöd och lärande som kan stärka individen, arbetslagen, organisationen och framförallt gagna våra medborgare.

Europiska socialfonden logga
Bild