Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Språkutbildning och rekrytering i fokus på företagsbesök

Svårighet med rekrytering och att komma in på SFI-utbildningar i Osby var något som diskuterades vid kommunens senaste företagsbesök, som var på Eltex of Sweden i Osby.

Politiker från kommunstyrelsen samt en del tjänstemän på kommunen gör regelbundna företagsbesök runt om i kommunen. Detta som ett led i dialog med näringslivet samt få en bättre bild av företagens förutsättningar och behov.

Kommunalråd Marika Bjerstedt Hansen (S), oppositionsråd Niklas Larsson (C), ordförande i kommunfullmäktige Dag Ivarsson (M) och näringslivsstrateg Paul Phillips besökte vecka 41 företaget Eltex of Sweden. Osbyföretaget Eltex är idag världsledande när det gäller trådövervakning för textilmaskiner. Brian Hicks, från South Carolina USA, tillsammans med de andra delägarna köpte Älmhultföretag Eltex år 2007. Ägarna sökte en ny lokal i regionen och säger att tack vare bra bemötande och effektiv företagsservice valde de att flytta företaget till Osby.

Under besöket berättade Brian Hicks med stolthet att världsledande modevarumärket Burberry, installerat Eltex sensorer på sin fabrik i England, där även deras produkter visas upp. Eltex har behov av att rekrytera ingenjör- och teknisksäljare men har svårt att hitta personer till dessa tjänster. Man lyfte också fram att det tar för lång tid för den som vill lära sig svenska lära sig svenska att komma in till SFI-programmet i Osby.

Bild