Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Slopat krav på bygglov för solceller

Funderar du på att installera solceller eller solfångare på ditt hus? Då kan det vara bra att känna till att det numera är enklare än tidigare. Tidigare i höst slopades nämligen kravet på bygglov för solceller eller solfångare som monteras i hustakets riktning.

Sedan den första augusti 2018 krävs inte längre bygglov för de som installerar solceller eller solfångare som följer takets riktning. Riksdagens beslut om att slopa bygglovskravet syftar till att göra det lättare för privatpersoner att installera solceller.

Vad ändringen innebär

Bygglov kommer inte längre krävas för installationer av solceller som följer takets riktning. Det gäller de flesta solcellsinstallationer som sker, med undantag för platta tak. I de fallen behöver solcellerna oftast vinklas upp, vilket fortfarande kommer innebära att man behöver söka bygglov i de flesta kommunerna.

Installation vid områden eller byggnader som anses vara särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, kräver fortfarande bygglov efter den första augusti 2018.

Du kan läsa mer om vad som gäller för installation av solceller och solfångare på Boverkets hemsida. Länk till annan webbplats.

Bild