Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kommunstyrelsens sammanträde den 10 oktober

Kommunstyrelsens nästa sammanträde är onsdagen den 10 oktober. Sammanträdet är öppet för allmänheten från och med ärende 6, klockan 10.00. Det innebär att allmänhet och media är välkomna att närvara och lyssna då.

Plats: Långa salongen Borgen, Osby.

Tid: Sammanträdet börjar klockan 08.30 men öppet för allmänhet och media först från och med klockan 10.00 (ärende nummer 6 på dagordningen)

Exempel på ärenden som tas upp är bland annat: Delårsbokslut, politisk organisation från och med den 1 januari 2019 och tillfälligt stödköp av kött från bönder verksamma i Osby kommun.

Kallelese och handlingar till ärendena som tas upp på mötet finns på sidan Kommunstyrelsens kallelser.