Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

E-tjänst för serveringstillstånd

En helt ny E-tjänst för nya och gamla krögare i Osby, Hässleholms och Östra Göinge kommuner finns tillgänglig från och med den 1 oktober 2018.

Osby, Hässleholms och Östra Göinge kommuner har samarbetat kring serveringstillstånd i flera år. Nu utökas den kommungemensamma servicen med en e-tjänst för både nya och gamla tillståndshavare.

Från och med den 1 oktober 2018 kan alla ansökningar om serveringstillstånd göras direkt i e-tjänsten. Krögare som redan har serveringstillstånd kan med hjälp av personliga inloggningsuppgifter till exempel kontrollera och ändra sin lista över anmälda serveringsansvariga, anmäla förändrade kontaktuppgifter och förändringar i verksamheten. Alla befintliga tillståndshavare kommer i dagarna att få ett brev från tillståndsverksamheten, med information om hur de blir web-kunder.

Via e-tjänsten går det även, utan att logga in, att nå ett restaurangregister. Här kan intresserade snabbt få information om vilka restauranger i de tre kommunerna som har serveringstillstånd.

E-tjänsten för serveringstillstånd hittar du under rubriken Länkar på denna sida.