Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Välbesökt Öppet hus på kommunhuset

Öppet hus på kommunhuset i Osby, den 15 september, lockade många som var nyfikna på att se resultatet av de om- och tillbyggda lokalerna och se och höra hur det är att arbeta här.

Efter att all om- och tillbyggnad av kommunhuset är klar och samtliga verksamheter nu flyttat in, hölls lördagen den 15 september ett öppet hus, där allmänheten fick chans titta på lokalerna och prata med medarbetare som jobbar i kommunhuset. Och besökarna blev många, över 200 stycken uppskattar man.

I Kontaktcenter höll kommunfullmäktiges ordförande, Dag Ivarsson (M) och kommunstyrelsens ordförande, Marika Bjerstedt Hansen (S) invigningstal, där de bland annat konstaterade att ombyggnaden blev 3 miljoner kronor billigare än beräknat. Efter bandklippningen fick besökarna antingen vandra omkring på egen hand i kommunhuset eller gå guidade turer, för att titta på lokalerna och prata med och ställa frågor till de som arbetar här.

Efter om- och tillbyggnaden arbetar drygt 140, jämfört med tidigare 74, medarbetare i kommunhuset. Med en nu mer samlad förvaltning,i moderna lokaler som uppfyller krav på arbetsmiljö och tillgänglighet, görs samordningsvinster. Det bidrar också till att göra Osby kommun till en mer attraktiv arbetsgivare och ger även positiva effekter för de som besöker och bor och verkar i Osby kommun.

Bild