Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Osby kommun uppmärksammade vinnaren av Årets innovationspris

Osby kommun gratulerar Lekolar som utsetts till vinnare i årets Årets innovationspris i Skåne Nordost. Från Osby kommun uppmärksammade kommunalråd Marika Bjerstedt Hansen (S) och oppositionsråd Niklas Larsson (C) Lekolar med en blomma.

Priset Årets innovationspris i Skåne Nordost delades ut i samband med Sveriges Bästa Näringslivsdag, som hölls i Kristianstad den 17 september. Sex företag var nominerade till priset, ett från respektive kommun i nordöstra Skåne. Årets Innovationspris belönar innovativt företagande och idéer som visar hur nya möjligheter och kreativa lösningar kan omsättas i praktiken. Priset premierar innovativitet, kommersiell potential och hållbart företagande. Vinnaren får 25 000 kronor.

Nydandande pedagogik

Motiveringen till pristagaren Lekolar lyder: "För barn och unga har alltid lek och lärande gått hand i hand. I en globaliserad värld exponeras vi alla för intryck från världens alla hörn rakt in i vår vardag. Intryck som genom lek och lärande formar oss för vårt framtida liv. Med utgångspunkt i ett hantverk som genom årtionden förgyllt barn och ungas uppväxt i leken så har årets vinnare innovativt och kreativt i samklang med nydanande pedagogik skapat nya produkter, verktyg och inredningar för lärande miljöer i de nordiska skolorna och förskolorna.

Årets vinnare har med fingertoppskänsla bemästrat balansgången mellan gammalt och nytt och lagt en god grund för tillväxt på etablerade och nya marknader för lek och lärande. Genom att fokusera och vända affärsmodellen direkt mot användaren har man på ett effektivt sätt hittat och bejakat ett behov hos sina kunder. Utöver att skapa och utveckla innovativa och lärandemiljöer är man också med och skapar nya lärandesituationer.”

Kommunen gratulerade

På tisdagen den 18 september uppmärksammade Osby kommun vinnaren lekolar genom ett besök och en blomma från kommunen.

Om årets innovationspris

Innovationspriset är instiftat av Krinova Incubator & Science Park och belönar innovativt företagande och idéer som visar hur nya möjligheter och kreativa lösningar kan omsättas i praktiken. Priset inriktas på idéer med hög innovationsnivå, kommersiell potential och hållbart företagande. Priset delas ut till ett företag i de respektive sex kommunerna i Skåne Nordost.

Bild