Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Förlängd markanvisningstävling om bostadsbyggande

Tiden för att lämna in anbud i markanvisningstävlingen som gäller bostadsbyggande för området Hasslaröd syd, har förlängts till och med den 31 oktober 2018. Det vinnande anbudet kommer att få bygga och vara med och ta fram utformning av den nya bebyggelsen i området.

Osby kommun har tidigare bjudit in till en markanvisningstävling för bostadsbebyggelse för området Hasslaröd syd, som ligger i södra delen av Osby tätort. Markanvisningstävlingen syftar till att skapa tydliga och öppna konkurrensförutsättningar för de villkor som gäller när kommunen agerar tillsammans med exploatörer.

Själva uppgiften i tävlingen består i att utforma och bygga bostäder i flerbostadshusform (punkthusform) i det aktuella området. Även fristående bostadshus är möjligt, eller kopplade två och två.
Det vinnande anbudet kommer att få bygga och vara med och ta fram utformning av den nya bebyggelsen i Hasslaröd syd, som är del i markanvisnings- och köpeavtalen.

Markanvisningstävlingen påbörjades den 12 juni och nu har sluttiden förlängts till den 31 oktober 2018. Anbuden ska ha kommit in till kommunen senast 2018-10-31 klockan 24.00.

För mer information om markanvisningstävlingen se dokumentet ”Markanvisningstävling” under rubriken Dokument på denna sida.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Bild