Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Vad tycker du om socialtjänsten?

För att kunna bli bättre vill vi veta vad du som har kontakt med socialtjänsten tycker fungerar bra och mindre bra. Därför genomförs en enkät som är frivillig att delta i.

Under hösten kommer du som har kontakt med socialtjänsten i Osby kommun att få möjlighet att svara på frågor i en enkät i samband med ett möte med din socialsekreterare. Undersökningen pågår mellan den 1 september och den 19 oktober.

Du bestämmer själv om du vill svara och ingen kan se just dina svar. Dina synpunkter är mycket viktiga!

Bild