Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Osby kommun deltar i projekt för sjörestaurering

Genom ett transnationellt projekt kallat Hola Lake jobbar Osby kommun, tillsammans med flera andra samarbetspartners, med sjörestaurering. Man hoppas bland annat få svar på varför giftig algblomning de senaste åren börjat uppträda i sjön Immeln. Man vill också hitta metoder för att minska den yttre belastningen på sjön.

De senaste åren har det under hösten uppträtt giftig algblomning i Immeln. Sjöns vatten har under de senaste 20 åren också gradvis blivit allt mer brunfärgat. Detta innebär sämre livsmiljöer för bland andra kräftor och fisk. Den giftiga algblomningen kan också vara hälsofarlig för organismerna i sjön men även för till exempel hundar som dricker av sjövattnet.

För att ta reda på orsakerna till problemen och på sikt också hitta lösningar på dem driver Osby kommun, tillsammans med tre finska organisationer, ett projekt kallat Hola Lake. (Holistic Approach in Lake Restoration). Projektet arbetar för att förbättra den ekologiska statusen i sjöar genom att utveckla sjörestaureringsmetoder med holistiskt synsätt.

Inom projektets nationella del sker ett samarbete mellan följande organisationer: Immelsjöns Fiskevårdsområdesförening, Osby kommun, Östra Göinge kommun och Skräbeåns Vattenråd. Under projektets gång kan det, beroende på vilka resultat som uppnås, möjligtvis bli aktuellt att ha en dialog med exempelvis Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen och lokala hembygdsföreningar.

Projektet får stöd från Leader Skånes Ess och du kan läsa mer om Hola Lake på Skånes Ess hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Loggor för Europeiska jordrbruksfond och Leader
Bild