Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Osby industripark nu invigd

Nu är Osby industripark invigd. Det utbyggda industrispåret, terminalområdet med direktanslutning till stambanan och byggklar ledig mark, står nu klart för miljövänliga transporter och långsiktig tillväxt.

Fredagen den 24 augusti samlades en stor skara med representanter från Osby kommun på nordöstra industriområdet i Osby. Även andra kommuner, lokala och regionala företag och organisationer samt transportörer var samlade för den officiella invigningen av Osby industripark.

Med det nu utbyggda industrispåret har Osby kommun nu ett unikt logistikcenter med goda utvecklingsmöjligheter. Industrispåret har direktanslutning till stambanan både norr- och söderifrån, ett stort terminalområde. Osby industripark har närhet till flera hamnar och ledig mark för nyetableringar.

Förutsättningar för tillväxt

Invigningen förrättades av landshövding Anneli Hulthén, Osby kommuns kommunalråd Marika Bjerstedt Hansen (S) och Gert Steneloo, ordförande i Osby Tåg, som administrerar industrispåret.

I sitt tal pekade landshövding Anneli Hulthén på Osby kommuns mod att genomföra den här satsningen.

- Men att släppa lös krafterna genom direktanslutningen till stambanan och erbjuda mark, skapar ni enorma möjligheter, säger hon.

Kommunalråd Marika Bjerstedt Hansen (S) menar att satsningen ligger helt i linje med kommunens vision; På spåret och naturligt nära. Det är en långsiktig satsning för tillväxt och utveckling för hela regionen.
- Vi satsar på att stötta och skapa förutsättningar för näringslivet och hållbara transporter och tillväxt för hela regionen.

Unik anläggning

Gert Steneloo, ordförande i Osby tåg, konstaterade att anläggningen nu äntligen är klar och att det blev bättre än man vågat hoppas på.
- Att en kommun i den här storleken har en sådan här anläggning med denna kapacitet är väldigt unikt.

Efter invigningstalen klipptes bandet av ett lok och därmed var Osby industripark formellt invigd.

Du kan läsa mer om anläggningen på sidan om Osby industripark.