Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Avrådan från bad vid Sjöängen i Osbysjön

På grund av höga halter av bakterier i vattnet avråder Osby kommun från att bada vid Sjöängen i Osbysjön.

Provtagningar av vattnet i Osbysjön visar på så pass höga halter av bakterier i vattnet vid Sjöängen (vid Apan & Kaninen) att vattnet där bedöms som otjänligt. Därför avråder Osby kommun från att bada i vattnet vid Sjöängen i Osbysjön. Detta gäller fram tills nya prover gjorts och vi kan ge nya besked om vattnet.

Prover som tagits samma dag vid badplatsen vid campingen, visar att vattnet där är tjänligt att bada i och alltså inte har några förhöjda halter av bakterier.

Nya vattenprover komemr att tas under vecka 34.

Bild