Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Trygghetsmätning i Osby kommun 2018

För att öka tryggheten bland medborgarna genomför Polisen och Osby kommun en trygghetsmätning. I slutet av augusti börjar undersökningen skickas ut till slumpmässigt utvalda invånare i Osby kommun.

Varje år genomför Polisen och Osby kommun en mätning för att ge bättre möjligheter att genomföra åtgärder som skapar trygghet. Resultatet av trygghetsmätningen är en viktig del i planeringen av Polisens och kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.

Om mätningen

Varje kommun är indelad i olika områden och i varje område är det ett slumpvis urval, i åldersgruppen 16-85 år, på 300 personer från folkbokföringen som tillfrågas.

Undersökningen kommer att skickas ut till de som tillfrågas med början den 20/8 och insamlingen avslutas den 9/10. Under denna tid kommer två påminnelser att skickas.

Frågorna

För att få större kunskap om vad allmänheten har för uppfattning ställer vi ett antal frågor som har betydelse för polisens och kommunens strävan att utföra ett bra arbete.

Vi vill veta

  • hur du ser på eventuella problem i ditt bostadsområde.
  • om du har varit utsatt för brott under det senaste året.
  • om du känner oro för att utsättas för brott.
  • om du känner dig trygg i ditt bostadsområde på kvällarna.

I slutet av enkäten ställs också några frågor om polisens verksamhet i ditt närområde.

Du deltar anonymt

Vi är mycket angelägna att så många som möjligt svarar för att få ett så bra underlag som möjligt. Alla svar som skickas in behandlas konfidentiellt. Sammanställningen sker av ett oberoende undersökningsföretag. Enskilda svar kommer inte att kunna utläsas.

Så används resultatet

Resultatet från trygghetsmätningen kommer att vara en viktig del i planeringen av polisens och kommunens verksamhet framförallt vad gäller det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Kunskaperna kommer också att spridas till kommunens politiker och tjänstemän samt till massmedia. På detta sätt kommer din medverkan att vara till nytta för den brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamheten i Osby kommun.

Vid frågor om enkäten vänligen kontakta Polisinspektör Mats Trulsson Telefon 010-56 20 200.

Bild