Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Schlagerkompaniet underhöll seniorer i Osby

Musik och sång av Schlagerkompaniet stod på programmet på temat "Sommar i Lindhems trädgård" den 15 augusti. Flera av seniorerna på Lindhem och Rönnebacken hade samlats under Lindhems stora rödek för att lyssna på underhållningen och ta en fika ute i det fria.

Onsdagen den 15 augusti var det avslutning på temat "Sommar i Lindhems trädgård". Sclagerkompaniet spelade och sjöng för en vältalig skara av äldre som bor på Lindhem och Rönnebacken i Osby.

Under sommaren har det varit flera evenemang med underhållning och aktiviteter i Lindhems trädgård för de äldre som bor på Lindhem och Rönnebacken. Vid ett flertal tillfällen har även förskolebarn bjudits in.
- Det har fungerat bra och varit jätteuppskattat. Vi märker ju tydligt hur mycket glädje och energi dessa evenemang ger våra äldre, säger undersköterska Marina Nilsson.

Bild