Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kommunstyrelsens sammanträde den 22 augusti

Kommunstyrelsens nästa sammanträde är onsdagen den 22 augusti. Sammanträdet är öppet för allmänheten från och med ärende 5, klockan 10.30. Det innebär att allmänhet och media är välkomna att närvara och lyssna då.

Plats: Långa salongen Borgen, Osby.

Tid: Sammanträdet börjar klockan 08.30 men öppet för allmänhet och media först från och med klockan 10.30 (ärende nummer 5 på dagordningen)

Ärenden som tas upp är bland annat: information om vattensituationen i Osby kommun, upphandling av fordon till räddningstjänsten och detaljplan för området öster om Lars Dufwa.

Kallelese och handlingar till ärendena som tas upp på mötet finns på sidan Kommunstyrelsens kallelser.