Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

2018-08-14

Stiftelse Vård och Omsorg

Inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde finns nu medel att söka från stiftelse som avser Örkeneds församling.

Sociala samfonden för Örkeneds församling

Bidrag åt behövande barn samt sjuka eller äldre personer inom den del av Osby kommun som omfattar Örkeneds församling.

Ansökningsblankett hittar du under rubriken Dokument på denna sida. Du kan också hämta ut den i kommunens kontaktcenter på Västra Storgatan 35 i Osby, alternativt beställa på telefon: 0479-52 80 00

Ansökan tillsammans med handlingar som visar att sökanden uppfyller kraven enligt ovan, skickas till följande adress senast den 30 oktober 2018:

Osby kommun, Vård o omsorg, 283 80 Osby

Bild