Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Lilla bassängen i Lönsboda simhall kommer vara öppen som planerat

Då babysim enbart sker i Lönsboda gör vi ett försök med att hålla den lilla bassängen öppen tillsvidare med start vecka 34.

Efter genomgång av badanläggningen har vi utrett förutsättningarna att kunna använda den lilla bassängen i Lönsboda simhall under tiden som den stora bassängen är stängd. Den lilla bassängen kommer att vara inställd på högsta nivån för att kunna genomföra babysim samt rekreationsbad. Djupet i bassängen går inte att förändra under tiden som den stora bassängen är stängd då bassängerna pumpar vatten mellan varandra under höjning och sänkning av bassängbotten.

Observera att du bör kontrollera senaste informationen i detta ärendet här på vår hemsida innan du åker till simhallen, så att vi inte har varit tvungna att stänga även lilla bassängen med kort varsel.

En tidsuppskattning för återöppnande av den stora bassängen är ännu inte framtagen då en kontrollerad tömning av bassängen är inledd och vattennivån sänks med cirka 2-3 cm/timme.

2018-08-07

Lönsboda simhall – stängd på grund av lösa kakelplattor

I samband med återstarten av Lönsboda simhall efter sommaruppehållet upptäcktes ett flertal kakelplattor som hade lossnat från bassängen. Vi bedömer dessutom att fler plattor är lösa och behöver åtgärdas.

Vi håller just nu på att bedöma situation och problemets omfattning i form av tidsåtgång och kostnad för reparation.

För att kunna reparera bassängen behöver den tömmas på vatten och det finns alltid en risk med detta då trycket förändras. Därför behöver tömning och återfyllning göras under kontrollerade former tillsammans med konstruktörer för att undvika eventuella följdskador.

Den initiala bedömningen är att simhallen inte kommer att kunna öppnas på flera veckor, men vi arbetar skyndsamt med att lösa problemet. Vi beklagar detta besvär och hänvisar tillsvidare badgäster till Osby simhall som öppnar igen vecka 34.

Bild