Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Avrådan från bad vid Sjöängen hävs

De nya provtagningarna i Osbysjön visar att den höga bakteriekoncentration försvunnit och därmed häver Osby kommun avrådan från bad även vid Sjöängen. Fortsatt provtagning sker kontinuerligt och vid förändring kommunceras detta ut i vanlig ordning via hemsida och Facebook.

Tidigare inlägg:

2018-08-06

Avrådan från bad i Osbysjön hävs förutom vid Sjöängen

Tidigare avrådan från bad i Osbysjön hävs överallt förutom vid Sjöängen (Apan och Kaninen) som fortfarande uppvisar höga halter av bakterier. Föroreningarna kommer in via Drivån. Nya prover tas fortlöpande och resultatet kommuniceras via vår hemsida samt Facebook om situationen förändras.

2018-08-03

Avrådan från bad i Osbysjön

På grund av höga halter E. coli-bakterier och andra koliforma bakterier avråder Osby kommun från att bada i Osbysjön.

Nya provtagningar kommer att utföras på måndag. Avstå från att bada i sjön tills provtagningen är utförd och vi kan ge nya besked om vattnet.

Bild