Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Osby kommun erbjuder nödvatten till djurhållning

Den långa varma torkan har inneburit att flera djurhållare börjat få problem med vatten till sina djur. Därför erbjuder Osby kommun, i överläggning med SBVT, djurhållare att hämta vatten hos Räddningstjänsten i Osby. Öppettiderna är vardagar klockan 08.00 – 16.30.

Observera att man själv får ombesörja med vattenbehållare. Tänk på att inte använda förorenade behållare.

Kostnad för att hämta vatten är enligt VA-taxa. Detta faktureras under hösten.

Bild