Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun
Translate

Osby kommun erbjuder nödvatten till djurhållning

Den långa varma torkan har inneburit att flera djurhållare börjat få problem med vatten till sina djur. Därför erbjuder Osby kommun, i överläggning med SBVT, djurhållare att hämta vatten hos Räddningstjänsten i Osby. Öppettiderna är vardagar klockan 08.00 – 16.30.

Observera att man själv får ombesörja med vattenbehållare. Tänk på att inte använda förorenade behållare.

Kostnad för att hämta vatten är enligt VA-taxa. Detta faktureras under hösten.

Bild