Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Lönsboda simhall – stängd på grund av lösa kakelplattor

I samband med återstarten av Lönsboda simhall efter sommaruppehållet upptäcktes ett flertal kakelplattor som hade lossnat från bassängen. Vi bedömer dessutom att fler plattor är lösa och behöver åtgärdas.

Vi håller just nu på att bedöma situation och problemets omfattning i form av tidsåtgång och kostnad för reparation.

För att kunna reparera bassängen behöver den tömmas på vatten och det finns alltid en risk med detta då trycket förändras. Därför behöver tömning och återfyllning göras under kontrollerade former tillsammans med konstruktörer för att undvika eventuella följdskador.

Den initiala bedömningen är att simhallen inte kommer att kunna öppnas på flera veckor, men vi arbetar skyndsamt med att lösa problemet. Vi beklagar detta och hänvisar tillsvidare badgäster till Osby simhall som öppnar igen vecka 34.

Bild