Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kommunchefen blir kommundirektör

Från och med den 1 juli 2018 blir kommunchef Petra Gummeson kommundirektör i Osby kommun. Det har kommunstyrelsen beslutat, utifrån en ny kommunallag. Beslutet innebär även att kommundirektören, i det här fallet Petra Gummeson, fått en instruktion som bland annat tydliggör och klarlägger uppgiftsfördelningen mellan förtroendevalda och kommundirektören.

Från och med den 1 juli 2018 blir kommunchef Petra Gummeson kommundirektör i Osby kommun. Det har kommunstyrelsen beslutat, utifrån en ny kommunallag. Beslutet innebär även att kommundirektören, i det här fallet Petra Gummeson, fått en instruktion som bland annat tydliggör och klarlägger uppgiftsfördelningen mellan förtroendevalda och kommundirektören.

Enligt en ny kommunallag, som trädde i kraft den 1 januari 2018, ska kommunstyrelsen i varje kommun utse en direktör. Denna ska ha den ledande ställningen bland kommunens anställda samt vara chef för den förvaltning som finns under kommunstyrelsen. Utifrån den nya kommunallagen har kommunstyrelsen i Osby beslutat att kommunchef Petra Gummeson från och med den 1 juli 2018 är kommundirektör.

Beslutet innebär även att kommundirektör Petra Gummeson fått en instruktion för kommundirektör. I instruktionen fastställs bland annat hur förvaltningen ska ledas under kommunstyrelsen och kommundirektörens övriga uppgifter. Det tydliggörs också vem av kommunstyrelse och kommundirektör som ser till att olika uppgifter utförs, kommundirektörens uppdrag med mera.

Syftet med denna förändring är att förtydliga och klarlägga uppgiftsfördelningen mellan de förtroendevalda och kommundirektören och skapa en trygg samverkan mellan de förtroendevalda och kommundirektören.

Bild