Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Utredningar av tidigare kemtvätt i Sibbarp utförda

Nu under juni månad har provtagning från båt gjorts för att avgränsa sedimentföroreningen i ån. Föroreningen i jord, i anslutning till den tidigare tvättlokalen, kommer att avgränsas med jord- och porgasprovtagning under hösten 2018.

Tidigare informerade vi om att Sveriges geologiska undersökning (SGU) kommer utreda förekomsten av föroreningar under 2018 och 2019 för att förbereda för åtgärder i sediment, jord och berg.

Tidigare information:

Nu under juni månad har provtagning från båt gjorts för att avgränsa sedimentföroreningen i ån. Föroreningen i jord, i anslutning till den tidigare tvättlokalen, kommer att avgränsas med jord- och porgasprovtagning under hösten 2018.

En förorening i sprickigt berg riskerar att spridas utanför området och påverka möjligheten till dricksvattenuttag även långt utanför källområdet. Därför gjordes även lodning av brunnar i närområdet nu under juni månad för att få en bild av grundvattenströmningen i berget.

Bild