Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kommunstyrelsens sammanträde den 21 juni

Kommunstyrelsens nästa sammanträde är torsdagen den 21 juni. Sammanträdet är öppet för allmänheten från och med ärende 5, klockan 09.00. Det innebär att allmänhet och media är välkomna att närvara och lyssna då.

Kommunstyrelsens nästa sammanträde är torsdagen den 21 juni. Sammanträdet är öppet för allmänheten från och med ärende nummer 5 på dagordningen, klockan 09.00. Det innebär att allmänhet och media är välkomna att närvara och lyssna då.

Plats: Långa salongen Borgen, Osby.

Ärenden som tas upp är bland annat budgetuppföljning, ny F 7-9 skola stationsnära i Osby tätort och Osby ishall. Hela ärendelistan hittar du under rubriken Dokument på denna sida.

Kallelese och handlingar till ärendena som tas upp på mötet finns på sidan Kommunstyrelsens kallelser.