Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kommunen bjuder in till tävling om bostadsbyggande

Osby kommun bjuder in till en så kallad markanvisningstävling som gäller bostadsbebyggelse för området Hasslaröd syd. Det vinnande anbudet kommer att få bygga och vara med och ta fram utformning av den nya bebyggelsen i området.

Osby kommun bjuder in till en markanvisningstävling för bostadsbebyggelse för området Hasslaröd syd, som ligger i södra delen av Osby tätort. Markanvisningstävlingen syftar till att skapa tydliga och transparenta konkurrensförutsättningar för de villkor som gäller när kommunen agerar tillsammans med exploatörer.

Själva uppgiften i tävlingen består i att utforma och bygga bostäder i flerbostadshusform (punkthusform) i det aktuella området. Även fristående bostadshus är möjligt, eller kopplade två och två.

Det vinnande anbudet kommer att få bygga och vara med och ta fram utformning av den nya bebyggelsen i Hasslaröd syd, som är del i markanvisnings- och köpeavtalen.

Markanvisningstävlingen pågår mellan den 12 juni och den 30 september 2018. Anbuden ska ha kommit till kommunen senast 2018-09-30 klockan 24.00.

För mer information om markanbudstävlingen se dokumentet ”Markanvisningstävling” under rubriken Dokument på denna sida.

Kontakt

Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post.

Läs om hur vi hanterar personuppgifter.

Flygfoto med området Hasslaröd syd markerat med röd rektangel

Ungefärlig avgränsning av området