Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Nya regler för vistelsetid på förskola

Från och med den 1 augusti 2018 gäller nya regler för vistelsetid för barn till arbetslösa, föräldralediga samt barn med rätt till allmän förskola. De erbjuds nu plats på förskola 3 timmar per dag i Osby kommun.

På Barn- och skolnämndens sammanträde den 22 maj 2018 togs beslut om ändrade regler för vistelsetid för barn till arbetslösa, föräldralediga samt barn med rätt till allmän förskola. Förändringen innebär de erbjuds plats på förskola 3 timmar per dag, exklusive lunch. Detta gäller från och med den 1 augusti 2018.

Mer information hittar du i dokumentet på denna sida om villkor och regler för förskola och pedagogisk omsorg.