Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kommunalrådet kommenterar och svarar på frågor om besparingar

På kommunstyrelsens sammanträde den 30 maj togs beslut om besparingar för att få budget 2018 i balans. Beparingarna handlar främst om åtgärder för minskade personalkostnader. I en intervju kommenterar och svarar kommunstyrelsens ordförande, Marika Bjerstedt Hansen (S), på frågor om besparingarna.

Bild