Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Vad gör du om din vardag vänds upp och ner?

Har du det som behövs för att du och din familj klarar er på egen hand under några dagar? Vad gör du om till exempel elen försvinner eller snö och nedfallna träd blockerar vägen? Under vecka 22 pågår Krisberedskapsveckan. Det är en nationell kampanjvecka med syfte att väcka tankar om den egna beredskapen för att klara vardagen om viktiga samhällsfunktioner plötsligt inte fungerar.

Den 28 maj – 3 juni är det dags för Krisberedskapsveckan 2018. Det är en nationell kampanjvecka för att få hushållen att reflektera över hur man tillgodoser behovet av mat, vatten, värme och kommunikation om viktig service i samhället är utslaget. Osby kommun deltar i kampanjen.

- Landets kommuner har en viktig roll i samhällets beredskap inför svåra påfrestningar och intresset hos allmänheten för frågor som handlar om vår säkerhet och beredskap ökar. Förberedda och engagerade invånare stärker både kommunens och vårt lands samlade krisberedskap. Därför deltar vi i Krisberedskapsveckan, säger Max Sjöklint, Säkerhets- och beredskapssamordnare på Osby kommun.

”Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?” Det är budskapet under kampanjveckan. Syftet är att väcka tankar om den egna beredskapen och ansvaret för att klara vardagen om viktiga samhällsfunktioner plötsligt inte fungerar som vi är vana vid.

- Vi vill öka kunskapen hos invånarna om den lokala riskbilden och hur vi kan förbereda oss för olika händelser då viktig kommunal verksamhet drabbas av störningar. Det här är kunskap som invånarna behöver ha för att kunna förbereda sig och bidra aktivt vid en händelse, säger Max Sjöklint.

Förberedelser för att klara sig själv

Vid en samhällskris måste resurserna prioriteras för de mest utsatta. Andra behöver klara sig själva en tid. Därför är det bra att ha tänkt igenom en del saker i förväg och också se till att ha till hans. Det kan handla om allt från mat som klarar förvaring utan kylskåp och tillgång till vatten, om ordninarie vattenförsörjning inte fungerar.

Exempel på saker att ha hemma:

  • ficklampa med extra batterierhusapotek med det viktigaste för dig och din familj
  • mat som klara förvaring utan kylskåp och frys
  • kontanter
  • extra batteri eller powerbank till mobiltelefon
  • dunkar som är avsedda till att att förvara vatten i.

I samband med Krisberedskapsveckan 2018 skickar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ut broschyren Om krisen eller kriget kommer till alla hushåll. Utskicket görs på uppdrag av regeringen som vill att vi alla ska bli bättre förberedda på att hantera allt från allvarliga olyckor och extremt väder till it-attacker och ytterst krig. Informationen kommer också att finnas på MSB:s webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Flicka sitter vid köksbord med kortlek, fotogenlampa och ficklampa och man står bakom vid diskbänk

Foto: Thomas Henriksson, MSB