Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kommunstyrelsens sammanträde den 30 maj

Kommunstyrelsens nästa sammanträde är onsdagen den 30 maj. Sammanträdet är öppet för allmänheten från och med klockan 10.00

Kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 30 maj 2018. Sammanträdet är är öppet för allmänheten från och med ärende nummer 5, klockan 10.0o och fram till dess slut. Det innebär att allmänhet och media är välkomna att närvara och lyssna på sammanträdet från och med klockan 10.00..

Plats: Långa salongen Borgen, Osby.

Tid: klockan 10.00

Ärenden som tas upp är bland annat åtgärder för att få budget i balans, visionsdokumentet " Ett levande centrum Vision 2030" och driftavtal Osby idrottsplats. Samtliga ärenden kan du se i dagordningen under rubriken dokument på denna sida.

Kallelese och handlingar till ärendena som tas upp på mötet finns på sidan Kommunstyrelsens kallelser.