Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Nya regler för hantering av personuppgifter

Från och med den 25 maj 2018 lyder Sverige under en ny EU-förordning för dataskydd, skydd för den enskildes personliga integritet. Förordningen ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Detta innebär nya regler och rutiner för hantering av personuppgifter.

Den 25 maj 2018 träder GDPR, den nya dataskyddsförordningen i kraft inom hela EU. GDPR står för General Data Protection Regulation, på svenska kallad Allmänna dataskyddsförordningen. Det handlar kortfattat om en EU-förordning som syftar till att stärka skyddet för privatpersoner vid behandling av personuppgifter.

I Osby kommun är det våra nämnder som bär det yttersta ansvaret för att våra personuppgiftsbehandlingar går rätt till.

Läs mer om hur Osby kommun hanterar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen.

Bild