Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Eldningsförbud utomhus från och med den 19 maj

Med anledning av den stora risken för mark- och skogsbränder har räddningscheferna för kommunerna i Skåne nordost beslutat om förbud mot eldning utomhus från och med den 19 maj 2018.

Beslutet om eldningsförbud grundas på Förordningen om skydd mot olyckor (SFS 2003:789) 2 kap 7§. Eldningsförbudet omfattar, förutom Osby, även Kristianstad, Östra Göinge, Hässleholm, Hörby, Höör och Bromölla kommuner

Räddningstjänsterna i Skåne Nordost

Bild