Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Osby kommun dalar i mätning om företagsklimat

Osby kommun fortsätter dala när det gäller det lokala företagsklimatet i kommunen. Det visar den senaste mätningen från Svenskt Näringsliv. Det sammanfattade omdömet för Osby kommun hamnade i år på 2,67 jämfört med 3,35 för 2017

Varje år genomför Svenskt Näringsliv en stor enkätundersökning för att mäta hur företagare upplever det lokala företagsklimatet i sin kommun. I årets undersökning var det nästan 31 000 företagare som svarade. Betygen sätts efter en skala från 1 till 6 där 4 motsvarar bra och 3 godtagbart. Det sammanfattande omdömet på företagsklimatet i Osby kommun hamnade på 2,67 jämfört med 3,35 2017. Det är alltså en försämring och företagen i Osby kommun ger ett betydligt sämre betyg än rikssnittet i alla frågor förutom vägnät, tåg och flyg sant företagens egna initiativ.

Det område som fått sämst betyg i Osby kommun och där omdömet också minskat mest är upphandling. Ett av de områden som företagarna anser att Osby kommun bör prioritera mest är bättre dialog mellan kommun och företag.

- Det är naturligtvis tråkigt att de företagare som svarat på undersökningen upplever att företagsklimatet försämrats. Vi kommer att fortsätta jobba för att vända den utvecklingen. Jag gläds ändå åt att det går så bra för så många företag i Osby kommun. Vi har verkligen duktiga entreprenörer som expanderar och anställer, företag som flyttar hit och befintliga som utvecklas. Därför är det fantastiskt roligt att vara ute på företagsbesök och lyssna på hur vi kan hjälpa dem på bästa sätt. Vi politiker kommer att fortsätta jobba med en nära dialog med alla kommunens företagare, säger kommunstyrelsens ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) om undersökningen

Kommunchef Petra Gummeson är inte förvånad över resultatet, men tycker det är mycket tråkigt.
- Vi har trots allt genomfört flera aktiviteter det senaste året för att utveckla och förbättra samverkan och dialog med näringslivet. Mycket har blivit bättre men synpunkter och missnöje med upphandlingar och arbetet med centrumplan finns

Petra Gummeson anser att nu är det av största betydelse att hålla i, utveckla och förbättra kommunikation och dialog med näringslivet.
- I år kommer det att tillsättas en tillväxtchef som tillsammans med näringslivsrepresentanter bland annat får i uppdrag att ta fram en handlings- och aktionsplan för fortsatt arbete. Vi och näringslivet behöver varandra för att bli en framgångsrik kommun.

Alla enkätfrågor och svar finns på Svenskt Näringslivs webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bild