Osby logotyp i mobilmeny
Osby kommun

Kommunen intresserad av att gå med i kommunägt IT-bolag

Osby kommun tittar på förutsättningarna för att gå med i ett kommunägt bolag som driver och utvecklar den interna IT-verksamheten i ett antal skånska kommuner. Att gå med i bolaget ses som ett bra alternativ för att kunna leva upp framtidensav och behov på IT miljön i organisationen.

Unikom.se - IT-kommuner i Skåne, är ett bolag som bildades 2016 och som i nuläget ägs av Höörs, Hörby och Östra Göinge kommuner. Bolaget har en gemensam IT-avdelning som förvaltar IT-miljön åt de kommuner som ingår i bolaget. På kommunstyrelsens sammanträde i Osby den 8 maj fanns representanter från bolaget på plats för att informera om verksamheten.

Med denna samarbetsform ges bland annat bättre möjlighet att leva upp till allt högre krav på stabil fungerande driftmiljö och snabb service och support. Detta är också ett av skälen till varför Osby kommun vill titta på möjligheten att gå med i bolaget. IT-bolaget ger också möjlighet, för kommunerna som är med, att säkerställa rätt investeringar och driftsäkerhet och bättre möjlighet att rekrytera rätt kompetens.

Efter informationen fick kommunchef Petra Gummeson i uppdrag att, tillsammans med andra tjänstemän, ta fram ett förslag på en avsiktsförklaring från Osby kommun om att gå in i bolaget Unikom.se – IT kommuner i Skåne. I förslaget skulle det också framgå vad det skulle innebära för kommunen och alternativet om att inte gå med.

Bild